Historia

Józef Ryszka

1893-1970; ziemianin (majątek Kniaziówka, pow. Sokółka); major WP; legionista; żołnierz w armii gen. Józefa Hallera; prezes okręgu białostockiego Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny; od 1935 członek Rady Głównej Centralnego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1938–1939;
Senator w latach 1935–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Od 5.09.1939 służył w Dowództwie Okręgu Korpusu nr III w Grodnie, brał udział w ostatnich walkach z Armią Czerwoną (23.09.1939); internowany na Litwie; w październiku uciekł i przez Łotwę i Szwecję dotarł do Francji; od 3.12.1939 ponownie służył w WP, w 1940 dowódca oddziału zapasowego w Partheney; w czerwcu 1940 ewakuowany do Wielkiej Brytanii; służył w Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej, 1940–1944 oficer sztabu, od 1944 kwatermistrz Brygady.

1945–1946 służył w Ośrodku Szkoleniowym Piechoty w Szkocji; po demobilizacji (1946) osiedlił się w Wielkiej Brytanii, pracował jako urzędnik w firmie prowadzonej przez Polaków w Londynie; do kraju wrócił w 1968, zamieszkał w Sopocie.

Zmarł 14.11.1970 w Gdańsku; pochowany na cmentarzu parafii NMP Gwiazdy Morza w Sopocie, ul. Malczewskiego (kw. VIII grób 197).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Gdańsk; Archiwum brytyjskiego Ministerstwa Obrony (sekcja polska), teczka osobowa; PSB, t. XXXIII, Kraków 1991–1992, s. 560–561; nekrolog, w: „Życie Warszawy” nr 99/1981, s. 12; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 545–546; Franciszek Ryszka, Pamiętnik inteligenta. Dojrzewanie, Warszawa 1994, s. 58–65; Wiktor Krzysztof Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. IV, Warszawa 2006, s. 187–188; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.155, 407; informacje wnuczki Dominiki Biały z Warszawy z 2008.