logo logo

Historia

Senator Józef Targowski [NAC].

Józef Targowski

1883-1952; ziemianin (folwark Buczek, dobra Czyżów koło Sandomierza); dyplomata, pierwszy poseł RP na teren Japonii i Chin z siedzibą w Tokio; publicysta;
od 1910 w prezydium Centralnego Towarzystwa Rolniczego; współzałożyciel i prezes Związku Ziemian; członek Rady Stanu; organizator polskich placówek konsularnych na Dalekim Wschodzie (Charbin, Władywostok, Chabarowsk, Urda); szef jednego z wydziałów MSZ; uczestnik różnych misji dyplomatycznych i ekonomicznych; prezes Towarzystwa Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1928–1930.
Senator w latach 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Gospodarował w swoim majątku, udzielał schronienia licznym wojennym uciekinierom, m.in. Arnoldowi Szyfmanowi, Ludomirowi Różyckiemu, Ferdynandowi Goetlowi, Zygmuntowi Skibniewskiemu, Kazimierzowi Skórewiczowi, współpracował z AK; w 1940 aresztowany wraz z synami przez gestapo, więziony w Sandomierzu przez 3 miesiące; w 1943 przeprowadził się do Osieczna koło Myślenic, gdzie prowadził wydzierżawione gospodarstwo.

Reforma rolna pozbawiła go majątku; w 1945 zamieszkał w Krakowie i prowadził pracę naukową (doktorat 1946); krótko gospodarował w wydzierżawionym państwowym majątku Chudoba koło Kluczborka i zajmował się doświadczeniami z dziedziny nasiennictwa w gospodarstwie Gródek koło Warszawy; osiadł w Sulejówku, utrzymywał się z tłumaczeń i publicystyki (prasa katolicka).

Zmarł 22.05.1952 w Sulejówku; pochowany na cmentarzu Powązkowskim (kw. II-5-25/26).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Sulejówek; Witold Kamieniecki, Historycy i politycy warszawscy 1900–1950, Warszawa 1992, s. 131–138; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 114; Juliusz Targowski, Wspomnienia, Kraków 1997; Ziemianie polscy XX wieku, Warszawa 2002, s. 184–187; Józef Targowski herbu Rogala, w: „Wiadomości Ziemiańskie” nr 24/2005, s. 25–30; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.26, 52, 172-174, 282; informacje zięcia Stanisława Wyganowskiego z Warszawy z 2010.