logo logo

Historia

Senator Józefat Błyskosz [Parlament RP…, tabl. XVII].

Józefat Błyskosz

1876-1947; rolnik; członek Rady Naczelnej PSL „Piast”; publicysta; obrońca praw unitów; 1910 agitował przeciw wyłączeniu Chełmszczyzny i Podlasia z granic Królestwa Polskiego, ścigany przez carską policję, ukrywał się, 1912–1915 więziony; członek POW; od 1917 członek Tymczasowej Rady Stanu (w tym czasie więziony przez Niemców); prezes Rady Nadzorczej Spółdzielni „Rolnik” we Włodawie.

Działalność parlamentarna

Poseł do I i II Dumy Państwowej;

Poseł w latach 1919–1922, 1928–1930;

Senator w latach 1922–1927.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Zmuszony do opuszczenia gospodarstwa; współpracował z AK.

Wrócił do swojego gospodarstwa.

Zmarł 14.01.1947 w Dołhobrodach - Kolonia Zaświatycze; pochowany na cmentarzu w Dołhobrodach.

 

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Sławatycze; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, Warszawa 1989, s. 43–44; Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, t. I, Warszawa 1991, s. 36–37; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 498; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa 1998, s. 155–156; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.95-96, 277