logo logo

Historia

Senator Julia Kratowska [Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów].

Julia Kratowska

1870-1946; nauczycielka; przewodnicząca ZG Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet; absolwentka Aleksandryjsko-Maryjskiego Instytutu Wychowania Panien w Warszawie przy ul. Wiejskiej (1888); 1889–1991 prowadziła szkołę w Lublinie; od 1901 w PPS (w jej mieszkaniu odbył się VI Zjazd PPS); za działalność niepodległościową i tajne nauczanie aresztowana w 1907, więziona, zesłana w głąb Rosji; w 1909 uciekła do Zakopanego, kontynuowała pracę niepodległościową i oświatową; członek POW, pracowała w intendenturze Legionów, prowadziła ochronkę dla dzieci legionistów; 1918 osiadła w Ciechanowie, pracowała w miejscowych szkołach; członek Rady Miejskiej w Ciechanowie; 1932–1935 członek Rady Szkolnej Powiatowej w Ciechanowie.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1935–1938 (nominacja prezydenta RP).

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Na początku wojny wysiedlona ze swojego mieszkania w Ciechanowie, przez krótki okres mieszkała w okolicznych wsiach, w końcu osiadła w Warszawie na Żoliborzu; utrzymywała się z tajnego nauczania i funduszy Tajnej Organizacji Nauczycielskiej; po upadku powstania warszawskiego wysiedlona z ludnością cywilną, mieszkała w Rzeczkowie koło Białej Rawskiej.

W czerwcu 1945 wróciła do Ciechanowa; od października 1945 pracowała w miejscowym gimnazjum.

Zmarła 27.09.1946 w Ciechanowie; pochowana na starym cmentarzu w Ciechanowie przy ul. Płońskiej.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Ciechanów; spuścizna w: Muzeum Okręgowym w Ciechanowie; Kobiety w izbach ustawodawczych w obecnej kadencji, w: „Dla Przyszłości” nr 1/1936, s. 4–5; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1992, t. 3, s. 428–429; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 524; Edward Lewandowski, Sylwetki nauczycieli ciechanowskich, Ciechanów 1994, s. 51–53; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. III, Warszawa 2005, s. 217–218; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.84-85; informacje krewnego Władysława Baranowskiego z Gdańska z 1996; informacje dawnej uczennicy Ireny Makuchowej z Warszawy z 1996.