logo logo

Historia

Karol Mozgała

1878-1962; mistrz introligator; publicysta; 1915–1924 introligator w Bibliotece Akademii Weterynarii we Lwowie; do 1926 właściciel zakładu galanteryjno-introligatorskiego we Lwowie; 1926–1936 kierownik biura ZG Związku Funkcjonariuszów Państwowych RP w Warszawie; od 1936 introligator Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Przez całą okupację pracował w Bibliotece Narodowej.

1945–1948 ponownie pracownik Biblioteki Narodowej, kierownik pracowni konserwatorskiej (konserwacja rękopisów i starych druków).

Zmarł 18.10.1962 w Warszawie; pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kw. 310-5-7).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Warszawa Mokotów; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 535; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. IV, Warszawa 2009, s. 205; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.27, 308-309; Biblioteka Narodowa (akta personalne); informacje z 1995 Haliny Chamerskiej z Lublina i krewnego Władysława Hurcewicza z Warszawy.