logo logo

Historia

Senator Karol Rolle [NAC].

Karol Rolle

1871-1954; inżynier ceramik; prezydent miasta Krakowa; publicysta; 1895–1899 kierownik szkoły ceramicznej w Porębie-Żegocie koło Alwerni; do 1914 dyrektor szkoły ceramicznej w Krakowie Podgórzu; 1908-1915 radny Podgórza, od 1916 radny Krakowa.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1930; 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Po zajęciu Krakowa przez Niemców aresztowany i uwięziony na Montelupich (do grudnia 1939); w czasie okupacji mieszkał w Krakowie.

1945 radny m. Krakowa (przedstawiciel Stronnictwa Demokratycznego).

Zmarł 28.11.1954 w Krakowie; pochowany na cmentarzu Rakowickim (kw. II b).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Kraków; PSB, Kraków 1988–1989, t. XXXI, s. 567–570; Karol Rolle, Wspomnienia, mps. niepublikowany (w posiadaniu rodziny); Wincenty Hein, Czesław Jakubiec, Montelupich, Kraków 1985, s. 237 i in.; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 544; Piotr Hapanowicz, Senatorowie województwa krakowskiego w II Rzeczypospolitej, Kraków 2007, s. 96–101, 213–214; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.219-221; informacje wnuczki Ewy Kostrzewskiej z Warszawy z 2007.