Historia

Senator Kazimierz Fudakowski [własność rodziny].

Kazimierz Fudakowski

1880-1965; ziemianin (majątek Krasnobród, Zamojszczyzna); prezes Centralnego Towarzystwa Rolniczego; prezes Centralnego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych RP; 1905–1920 członek Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, m.in. członek Rady Naczelnej; propagator spółdzielczości; działał w organizacjach ziemiańskich; 1918 członek Tymczasowej Rady Stanu; członek Rady Banku Polskiego i Rady Finansowej przy Ministerstwie Skarbu; 1924–1939 wiceprezes Międzynarodowej Konfederacji Rolniczej w Paryżu; prezes Polsko-Francuskiej Izby Rolniczej w Paryżu; członek Francuskiej Akademii Rolniczej i Czechosłowackiej Akademii Rolniczej; delegat Rządu RP do Komitetu Higieny afiliowanego przy Lidze Narodów oraz do Międzynarodowego Instytutu Rolniczego w Rzymie.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1935–1938; 1938–1939 (dwukrotnie powołany przez prezydenta RP).

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Od 5.09 do 7.09.1939 jego pałac w Krasnobrodzie był siedzibą prezydenta RP i jego Kancelarii Cywilnej; w czasie kampanii wrześniowej z żoną organizowali w swoich dobrach szpitale polowe; w czasie okupacji w jego majątku ukrywało się wielu ludzi zagrożonych aresztowaniem lub wywózką, działała podchorążówka AK; był trzykrotnie aresztowany przez Niemców i więziony; wyjechał 10.03.1944 z powodu zbliżającego się frontu oraz coraz częstszych napadów na dwór różnych band.

Po utracie majątku w związku z wprowadzeniem reformy rolnej zamieszkał w Cieszynie koło Odolanowa; opracował projekt zagospodarowania Żuław; ok. 1950 zatrzymany przez UB; od 1951 mieszkał w Poznaniu; współpracował z Katedrą Technologii Rolnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu; zajmował się tłumaczeniami.

Zmarł 3.11.1965 w Poznaniu; pochowany na cmentarzu Junikowo w Poznaniu (pole 11 kwatera A); w 2008 na budynku sanatorium w Krasnobrodzie odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą społecznej aktywności senatora Kazimierza Fudakowskiego i jego żony Marii.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Poznań; Witold Babiński, Kazimierz Fudakowski, w: „Zeszyty Historyczne” (Paryż) z. 9/1966, s. 196–199; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 509; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. II, Warszawa 2000, s. 73–74, t. III, s. 429; Janusz Korga, Rodzina Fudakowskich z Kranobrodu, w: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8–9 czerwca 2000, Kozłówka 2001, s. 215–222; Janusz Korga, Rodzina Fudakowskich, w: „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” nr 3-4/2001; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.25, 27, 28, 46, 154, 340-341; informacje córki Krystyny Sokolnickiej z Poznania z 1992, wnuczki Izabeli Broszkowskiej z Warszawy z 2008, wnuka Andrzeja Sokolnickiego z Tulcy z 2010.