Historia

Kazimierz Nosalewski

1871-1947; ksiądz rzymskokatolicki z rodziny ziemiańskiej (1899 święcenia); 1919–1926 wikariusz generalny diecezji kamienieckiej; rektor seminariów duchownych: w Buczaczu (1920–1925), we Włodzimierzu Wołyńskim (1926–1933); od 1919 proboszcz katedry w Kamieńcu Podolskim; rektor kościoła pojezuickiego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Włodzimierzu Wołyńskim; po 1905 zaangażowany w restytucję diecezji kamienieckiej ze stolicą w Kamieńcu Podolskim, od 1909 wspierał działalność jednego z tajnych bezhabitowych zgromadzeń zakonnych organizującego tajne szkoły i zakłady wychowawcze; administrator parafii w Ternówce (1904–1905), proboszcz w Płoskirowie (1905–1922), Zdołbunowie (1932–1933), Szumsku (1934–1935), następnie w Poczajowie; w czasie I wojny światowej brał udział w tworzeniu polskich formacji wojskowych w Rosji, wspierał działalność niepodległościową; 1919 dwa razy aresztowany przez bolszewików i zagrożony rozstrzelaniem; po włączeniu Kamieńca Podolskiego do ZSRR (1920) mieszkał i pracował w Polsce.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Na początku wojny wyjechał przez Lwów do Przemyśla; na początku 1940 mieszkał w klasztorze ss. karmelitanek bosych w Przemyślu; 3.05.1940 wyjechał do Krakowa; od 1941 mieszkał w klasztorze karmelitów w Krakowie.
 
We wrześniu 1945 podjął pracę na Dolnym Śląsku w parafii Łomnica koło Mysłakowic.
 
Zmarł 29.04.1947 w Łomnicy koło Mysłakowic; pochowany przy ścianie miejscowego kościoła parafialnego.

Zobacz na mapie

Źródła

brak aktu zgonu we wszystkich okolicznych USC; inskrypcja na grobie; „Życie Katolickie” (Łuck), nr 49/1938, s. 806; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 535–536; Teofil Skalski, Terror i cierpienie, Lublin, Rzym, Lwów 1995, s. 104; Jerzy Filipowicz, Album kapłanów Dyecezyi Łucko-Żytomierskiej i Kamienieckiej, Lublin 1995 (reprint), s. 24, 38; Roman Dzwonkowski, Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1917–1939. Martyrologium, Lublin 1998, s. 373–374 (tu błędny rok zgonu: 1936); Witalij Rosowski, Próba restytuowania seminarium duchownego diecezji kamienieckiej (1920–1926),w: „Studia Catholica Podoliae” nr 5/2006, s. 661 i in.; Maria Dębowska, Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach okupacji 1939–1945, Rzeszów 2008, s. 439 i in.; Witalij Rosowski, Dzieje rzymskokatolickiej diecezji kamienieckiej w latach 1918–1941, Lublin 2008, s. 99–101 i in.; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. IV, Warszawa 2009, s. 239–240; Maria Dębowska, Leon Popek, Duchowieństwo Diecezji Łuckiej. Ofiary wojny i represji okupantów 1939–1945, Lublin 2010, s. 128; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.98-99; informacje z 1995: Kazimierza Marcinkowskiego z Zielonej Góry i Ośrodka Karta; informacje z 2007: parafii rzymskokatolickiej w Łomnicy, Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, Archiwum Państwowego we Wrocławiu (Oddział w Jeleniej Górze), Marii Dębowskiej z KUL.