logo logo

Historia

Senator Kazimierz Tadeusz Brzeziński [własność prywatna].

Kazimierz Tadeusz Brzeziński

(Kazimierz Tadeusz Mora-Brzeziński)

1887–1944; publicysta; artysta malarz; sekretarz generalny Polskiej Konfederacji Pracowników Umysłowych; legionista; członek rady Unii Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych; od 1927 redaktor międzynarodowego czasopisma dla pracowników umysłowych „Nowe Tory – Les Voies Nouvelles”, redaktor działu „Kuriera Polskiego”; od 1930 urzędnik Monopolu Tytoniowego w Warszawie; prace malarskie wystawiał m.in. w Petersburgu, Paryżu, Wiedniu, Krakowie i w Warszawie.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W 1944 przebywał w domu krewnych w Piotrowicach k. Nałęczowa; po przejściu linii frontu aresztowany przez NKWD; zmarł w październiku 1944 w okolicach Puław.

Zobacz na mapie

Źródła

Brak aktu zgonu w USC Puławy i w USC dla gmin sąsiednich; Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, Wrocław 1971, s. 260; Kto był kim…, s. 501; Posłowie i senatorowie…, t. I, s. 217; Krzysztof Teodor Toeplitz, Rodzina Toeplitzów. Książka mojego ojca, Warszawa 2004, s. 216–217; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.32, 228-229; informacje: Ośrodka KARTA; Haliny Chamerskiej z Lublina z 1995 (tu: zastrzelony w końcu lipca lub w sierpniu 1944 w Kazimierzu Dolnym przez NKWD); kuzyna Jerzego Mierzejewskiego z Warszawy z 2007.