logo logo

Historia

Senator Konrad Olchowicz [NAC].

Konrad Olchowicz

1894-1978; przedsiębiorca prasowy, redaktor naczelny i współwydawca „Kuriera Warszawskiego”; publicysta, dziennikarz, literat; prezes Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich w Warszawie; od 1914 pracował w redakcji „Kuriera Warszawskiego”; 1930–1933 zaangażowany w obronę więźniów brzeskich.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939 (mianowany przez prezydenta RP).

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Na początku wojny przebywał w Warszawie; 10.09.1939 był we Lwowie; od września 1939 poszukiwany niemieckim listem gończym; wiceprezes konspiracyjnego Towarzystwa Patriotycznego w Warszawie.

W lutym 1945 osiadł w Krakowie; pracował jako redaktor w krakowskim oddziale Państwowego Wydawnictwa Naukowego.

Zmarł 27.03.1978 w Krakowie; pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kw. U-2-3/4).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Kraków; Sonderfahndungsbuch Polen, Berlin [1939], s. 115; Tadeusz Katelbach, Kartki z pamiętnika (1 września – 6 października 1939 r.), Paryż 1940, s. 37, 58; PSB, Kraków 1978, t. XXIII, s. 727 (w biogramie ojca); Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 536; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. 4, Warszawa 2009, s. 269; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.14, 449-450;