logo logo

Historia

Senator Konrad Siudowski [własność rodziny].

Konrad Siudowski

1884-1958; ziemianin (majątek Przydatki koło Brodnicy); doktorat (1911); podpułkownik WP; działacz licznych organizacji rolniczych i samorządowych na Pomorzu; 1914–1917 oficer w armii niemieckiej, od 1917 instruktor w formacji „Polska Siła Zbrojna” w Warszawie; członek Sejmiku Województwa Pomorskiego; wiceprezes Pomorskiej Izby Rolniczej; w Zarządzie Związku Rewizyjnego Samorządu Terytorialnego RP w Warszawie.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1935–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W sierpniu 1939 kierował mobilizacją transportu kołowego w Brodnicy, a we wrześniu w obronie Warszawy; wrócił do majątku Przydatki, aresztowany przez Niemców w kwietniu 1940, osadzony w obozie koncentracyjnym Oranienburg-Sachsenhausen (nr obozowy 22641), od czerwca 1940 w Mauthausen-Gusen (nr obozowy 2800/48446); uwolniony przez armię amerykańską w maju 1945.

Zamieszkał w Toruniu; założyciel i dyrektor Centrali Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Toruniu (później kierownik działu produkcji nasiennej tego przedsiębiorstwa); rzeczoznawca sądowy w Toruniu; współorganizator Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku.

Zmarł 23.09.1958 w Toruniu; pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym w Brodnicy (między kw. 9 a 10).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Toruń; PSB, t. XXXVII, Kraków 1996–1997, s. 597–598; Wysepka polskości, w: „Życie Warszawy”, nr 265/15/11/1988, s. 7; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 548; Ziemianie polscy XX wieku, Warszawa 1994, t. 2, s. 113–115; Zdzisław Biegański, Senatorowie pomorscy w latach międzywojennych, w: Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, t. 16, Bydgoszcz jako ośrodek administracyjny na przestrzeni wieków, pod red. Zdzisława Biegańskiego i Włodzimierza Jastrzębskiego, Bydgoszcz 1998, s. 297; Kazimierz Przybyszewski, Ludzie Torunia odrodzonej Rzeczypospolitej, Toruń 2001, s. 341–343; Jerzy Wultański, Brodnickie sylwetki, Brodnica 2004, s. 141–143; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.14, 26, 27, 155, 266-268; informacje z Internationaler Suchdienst w Bad Arolsen z 2011; informacje córki Aleksandry Nazerewskiej z Warszawy z 1995, wnuka Marka Siudowskiego z Warszawy z 2012 oraz syna Zbigniewa Siudowskiego z Poznania z 2012.