logo logo

Historia

Konstanty Dzieduszycki

1884-1964; ziemianin (majątek Hyżne koło Rzeszowa), pełnomocnik rodzinnych majątków Izydorówka, Sulatycze i Lachowice; prawnik (doktorat); major kawalerii; od 1914 w sztabie I Brygady Legionów Polskich, adiutant Józefa Piłsudskiego; 1917–1918 wcielony do armii austriackiej; członek POW; 1918 uczestnik obrony Lwowa; walczył w wojnie bolszewickiej.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1928–1930;
Senator 1937–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Zmobilizowany w 1939, służył w Ośrodku Zapasowym Podolskiej Brygady Kawalerii w Stanisławowie; 23.09.1939 przeszedł granicę z Węgrami w Jabłonicy; internowany, polski komendant obozu w Bergnez; w końcu grudnia 1939 przez Budapeszt przedostał się do Paryża; oficer łącznikowy Naczelnego Dowództwa do Rady Narodowej; w czerwcu 1940 ewakuowany do Wielkiej Brytanii; 1942–1947 członek Wojskowego Trybunału Orzekającego; dwaj pasierbowie także służyli w PSZ.

1947 zdemobilizowany; osiadł w Londynie z żoną i pasierbami.

Zmarł 29.05.1964 w Darenth; pochowany na cmentarzu Fulham North Sheen w Londynie.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Dartford; Archiwum brytyjskiego Ministerstwa Obrony (sekcja polska), teczka osobowa; „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” nr 133/1963 s. 4 (nekrolog), nr 141/1964 s. 4 (nekrolog); „Beliniak” nr 13/1964, s. 35–36; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 507; Karolina Grodziska, Polskie groby na cmentarzach Londynu, Kraków 1995, s. 423; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa 1998, s. 451–452; Wiktor Krzysztof Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, Warszawa 2005, s. 256–257; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.32, 59, 326-327