Historia

Senator Kurt Mayer [„Unser Oberschlesien” nr 20/2.10.1958, s. 7].

Kurt Mayer

1879-1958; czołowy działacz Niemieckiego Chrześcijańskiego Związku Zawodowego; do 1899 praktykował m.in. jako ślusarz w fabrykach maszyn w Prusach, Saksonii, Bawarii i na Śląsku; od 1902 działacz związku zawodowego metalowców „Hirsch-Dunnckersch (po 1918 przewodniczący na okręg Górnego Śląska); wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Królewskiej Hucie (Königshütte, obecnie Chorzów); uczestnik prac niemieckiego komisariatu plebiscytowego na Górnym Śląsku; 1925 współtwórca i członek zarządu Volksbund der Deutschen (Narodowy Związek Niemców); 1929 osiadł we wsi Kostrzyca (Quirl) koło Jeleniej Góry (wówczas w granicach Rzeszy Niemieckiej); brak informacji na temat jego działalności i losów w latach 1930–1945.

Działalność parlamentarna

Poseł na Sejm Śląski w latach 1922–1930;
Senator w latach 1922–1927.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Dalej mieszkał we wsi Kostrzyca, która w 1945 znalazła się w granicach Polski; w 1956 wyjechał do RFN i zamieszkał w Rheine (Westfalia); czynny w ruchu ziomkowskim Górnego Śląska; współpracował z czasopismem „Unser Oberschlesien”.

Zmarł 13.09.1958 w Rheine; pochowany na miejscowym cmentarzu ewangelickim; w 1995 na wniosek rodziny grób zlikwidowano.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Rheine; „Unser Oberschlesien” nr 20/2.10.1958, s. 7; Mads Ole Balling, Von Reval bis Bukarest, Kopenhagen 1991, s. 768–769 (tu błędna informacja: 1929 osiadł w Oleśnicy (Oels) na Dolnym Śląsku); Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 533; Janusz Fałowski, Parlamentarzyści mniejszości niemieckiej w Drugiej Rzeczypospolitej, Częstochowa 2000, s. 81–82 i in.; Chorzowski słownik biograficzny, t. 1, Chorzów 2007, s. 254–255 (tu błędna informacja: 1929 osiadł w Oleśnicy); Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. IV, Warszawa 2009, s. 123 (tu błędna informacja: 1929 osiadł w Oleśnicy); Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.11, 59, 264, 277; informacje Gregora Plocha z Ratingen-Hosel z 2010; korespondencja z Urzędem Gminy Mysłakowice z 2011 (ewidencja nieruchomości: mieszkał od 1929 w Kostrzycy).