logo logo

Historia

Senator Leon Wolf [własność rodziny].

Leon Wolf

1883-1968; adwokat; wydawca „Gazety Kresowej”, publicysta; działacz Związku Śląskich Katolików; w 1914 organizował oddziały legionistów; od 1916 prowadził kancelarię adwokacką we Frysztacie (obec. część Karwiny, Zaolzie); współzałożyciel i działacz Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918–1920); po podziale Śląska Cieszyńskiego pozostał na terenie objętym granicami Czechosłowacji, rzecznik interesów Polaków z Zaolzia; organizator Związku Polskich Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”; do 1938 obywatel Czechosłowacji; po włączeniu Zaolzia w granice Polski starosta we Frysztacie (1938).

Działalność parlamentarna

Poseł do Zgromadzenia Narodowego Czechosłowacji w latach 1925–1929; 1935–1938;
Senator RP w latach 1938–1939 (po przyłączeniu Zaolzia do Polski, z nominacji prezydenta RP; marszałek senior).

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W nocy z 31.08 na 1.09.1939 przyjechał z Zaolzia do Warszawy; w czasie niemieckich nalotów chronił się w schronie wraz z innymi lokatorami hotelu sejmowego; 2.09.1939 uczestniczył w ostatnim posiedzeniu Senatu; 3.09.1939 usiłował dotrzeć do Krakowa, aby współdziałać z wojewodą śląskim Michałem Grażyńskim, ale z racji na jego ewakuację na wschód zawrócił do Warszawy; 4.09.1939 wraz z żoną i córką ruszył samochodem do Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie dotarł nazajutrz; po 17.09.1939 żołnierze radzieccy zarekwirowali mu samochód; z najbliższymi dotarł do Lwowa, a następnie nielegalnie przedostał się przez radziecko-niemiecką linię demarkacyjną na teren Generalnego Gubernatorstwa; zamieszkał w Krakowie; w czerwcu 1940 wyjechał do córki do Warszawy i podjął pracę w RGO; w czasie powstania warszawskiego był w stolicy, miasto opuścił wraz z ludnością cywilną, zamieszkał w Międzylesiu.

1945–1963 notariusz w Bielsku; 1950–1951 aresztowany, więziony i skazany (po rewizji Sąd Najwyższy uchylił wyrok); od 1963 emeryt; od 1965 mieszkał w Cieszynie.

Zmarł 8.03.1968 w Cieszynie; pochowany na miejscowym cmentarzu komunalnym przy ul. Katowickiej; (kw. CENT-XI-12).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Cieszyn; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 559; Krzysztof Nowak, Leon Wolf (1883–1968). Biografia polityczna, Katowice 2002; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.25, 382-384; informacje z 2012 synowej Krystyny Ostrowskiej-Wolf i wnuka Pawła Wolfa z Warszawy.