logo logo

Historia

Senator Ludwik Evert [NAC].

Ludwik Józef Evert

(Ludwik Józef Ewert)

1863–1945; przemysłowiec; księgarz wydawca, współwłaściciel Spółki Akcyjnej Księgarnia i Dom Wydawniczy „Trzaska, Evert i Michalski”; prezes kolegium kościelnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Warszawie; od 1887 kierownik wielkich firm włókienniczych w Łodzi; od 1896 przedstawiciel łódzkiego przemysłu włókienniczego w Rosji; w latach 1900–1918 wiceprezes i prezes kolonii polskiej w Moskwie; w latach 1930–1939 członek Rady Miejskiej m. st. Warszawy; starszy Zgromadzenia Kupców m. Warszawy.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1935 oraz 1935–1938 powołany przez prezydenta RP.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

We wrześniu 1939 powołany do Obywatelskiego Komitetu Obrony Warszawy, zakładnik w dniu wkroczenia Niemców do miasta; wysiedlony po powstaniu warszawskim; zmarł 20.03.1945 w Grodzisku Mazowieckim. Pochowany na cmentarzu ewangelicko - augsburskim w Warszawie.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu w USC Żyrardów; „Kurier Warszawski” nr 261 z 21.09.1939, s. 1; Jan Emil Voellnagel, Wspomnienia warszawskiego ewangelika z czasów okupacji niemieckiej od 1939 do 1944 r., Warszawa 1947, s. 7–8, 16; PSB, t. VI, Kraków 1948, s. 323–324; Waldemar Gastpary, Śp. Ludwik Józef Evert. W dwudziestolecie śmierci, w: „Zwiastun” nr 6/1965, s. 62–63; Kto był kim…, s. 508; Posłowie i senatorowie…, t. II, s. 34–36; Marek Cabanowski, Ludwik Józef Evert „Moje Miasteczko” nr 83/2002, s. 22–24; Marek Cabanowski, Grodziszczanie, t. II, Grodzisk Mazowiecki 2002, s. 152–161; Jan Morawski, Oaza na wulkanie. Fragmenty wspomnień z okresu 1939–1945, s. 11–12, Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.17-18, 22, 88, 173, 241-212; maszynopis w posiadaniu rodziny; informacje: Komisji Ochrony Pamiątek przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Warszawie z 1992; bratanka Bolesława Ewerta z Warszawy z 1996.