logo logo

Historia

Senator Maksymilian Malinowski [własność rodziny].

Maksymilian Malinowski

1860-1948; dziennikarz; prezes ZG PSL „Wyzwolenie”; prezes Związku Zawodowego Rolników; do 1886 nauczyciel; 1887–1906 redaktor i wydawca „Zorzy”, założyciel i redaktor „Zarania” (1907–1915); popularyzator sadownictwa, pszczelarstwa i rękodzieła (autor licznych broszur, prelegent); organizator szkół rolniczych w Otrębusach („Pszczelin”) i w Kruszniku; 1915 aresztowany przez władze rosyjskie za działalność niepodległościową, wywieziony wraz z rodziną do Rosji, więziony, powrócił w 1918; współorganizator Centrolewu.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1922–1927; 1928–1930; 1930–1935;

Senator w latach 1935–1938 (powołany przez prezydenta RP).

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Na początku wojny wysiedlony przez Niemców ze swojego mieszkania w okolicy ul. Wiejskiej, zamieszkał na Nowym Mieście (ul. Mławska); po upadku powstania warszawskiego wysiedlony z ludnością cywilną, dotarł do Skierniewic, do syna.

Mieszkał głównie w Poznaniu, u córki; działał w Stronnictwie Ludowym, publikował.


Zmarł 18.03.1948 w Warszawie; pochowany na cmentarzu Powązkowskim (kw. C pierwsza-VI-6).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Warszawa Śródmieście; PSB, t. XIX, Kraków 1974, s. 350–352; Jan Sałkowski, Maksymilian Malinowski, w: „Biuletyn Prasowo Informacyjny ZSL. Wydanie specjalne. 90 lat ruchu ludowego – wybitni przywódcy”, nr 91/92/1985, s. 37–39; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, Warszawa 1989, s. 251–252; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 531; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. IV, Warszawa 2009, s. 73–75; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s. 112-114, 154; informacje wnuka Jerzego Malinowskiego z Warszawy z 2012.