logo logo

Historia

Senator Marian Kiniorski [NAC].

Marian Kiniorski

1868–1943; ziemianin (majątek Suchodębie k. Kutna); działacz polityczny i społeczny; publicysta; członek Rady Stanu za rządów Rady Regencyjnej; współorganizator i prezes Centralnego Towarzystwa Rolniczego, członek Związku Ziemian.

Działalność parlamentarna

Poseł do I i IV rosyjskiej Dumy Państwowej.
Senator w latach 1922–1927.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W czasie kampanii wrześniowej w jego majątku funkcjonował szpital polowy; na początku okupacji został wysiedlony przez Niemców; zmarł 23.05.1943 w Warszawie.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu sporządzono w 1974 w USC Warszawa Śródmieście; PSB, t. XII, Kraków 1966–67, s. 462–464; Ziemianie polscy. Słownik biograficzny, cz. 2, Warszawa 1994, s. 93; Kto był kim…, s. 521; Czesław Brzoza, Kamil Stepan, Posłowie polscy…, s. 100–103; Posłowie i senatorowie…, t. III, s. 108–109; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.174; informacja bratanka Stanisława Konarskiego z Warszawy z 2005.