logo logo

Historia

Senator Michał Siciński [NAC].

Michał Siciński

1874–1941; nauczyciel; działacz narodowy w Galicji; publicysta; od 1909 organizował we Lwowie tajne kursy dla nauczycieli szkół elementarnych z terenu zaboru rosyjskiego; w latach 1925–1939 prezes Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych.

Działalność parlamentarna

Senator  w latach 1922–1927 i 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

We wrześniu 1939 przebywał w Warszawie; członek Komisji Oświatowej, utworzonej przy Komitecie Obywatelskim Stolicy; od 8.12.1939 w składzie konspiracyjnej Międzystowarzyszeniowej Komisji Porozumiewawczej Organizacji i Stowarzyszeń Nauczycielskich powołanej na czas wojny do walki z okupantem, prowadzenia tajnej pracy oświatowej i niesienia pomocy ofiarom wojny; członek Rady Wychowania Narodowego przy Zarządzie Głównym Stronnictwa Narodowego; w połowie 1941 aresztowany i uwięziony na Pawiaku; 23.07.1941 wywieziony do obozu Auschwitz (numer obozowy 18608), gdzie zmarł 3.11.1941.
Brat Jan został wywieziony w głąb ZSRR i tam zmarł.

Zobacz na mapie

Źródła

PSB, t. XXXVI, Kraków 1995, s. 467–468; Czesław Wycech, Z dziejów tajnej oświaty w latach okupacji 1939–1944, Warszawa 1964, s. 12; Regina Domańska, Pawiak. Więzienie gestapo. Kronika 1939–1944, Warszawa 1978, s. 163, 165; Kto był kim…, s. 547; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.19, 31, 137; informacje: PCK; krewnego Krzysztofa Sicińskiego z Warszawy z 1997.