logo logo

Historia

Senator Michał Sokołowski [Archiwum Senatu].

Michał Sokołowski

1881-1947; dziennikarz, działacz PPS; wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych; działacz Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego; 1905–1923 w USA, działacz Związku Socjalistów Polskich, 1910–1923 redaktor „Dziennika Ludowego” ukazującego się Chicago, współredaktor tygodnika „Robotnik Polski”; po 1930 urzędnik warszawskiego oddziału Chłodni Portowej w Gdyni.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

We wrześniu 1939 działał w zespole organizującym Robotnicze Bataliony Obrony Warszawy, od 8.09.1939 redaktor popołudniówki „Dziennik Ludowy i Powszechny”; brak informacji o działalności konspiracyjnej, mieszkał w Warszawie, a po powstaniu warszawskim w Zakopanem;

Prezes przedsiębiorstwa „Chłodnia Portowa” w Łodzi.

Zmarł 6.07.1947 w Otwocku; pochowany na cmentarzu Powązkowskim (kw. 240-3-13).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Otwock; PSB, t. XL, Warszawa-Kraków 2000–2001, s. 170–171; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 549; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.106; informacje krewnego Jana Bohdana Glińskiego z Warszawy z 2006 i 2012.