logo logo

Historia

Senator Mieczysław Jan Michałowicz [NAC].

Mieczysław Jan Michałowicz

1876-1965; lekarz pediatra, profesor; rektor i prorektor Uniwersytetu Warszawskiego; prezes Naczelnej Izby Lekarskiej (1934–1939); pułkownik WP; 1905–1908 kierownik szpitala fabrycznego huty „Hantke” w Rakowie koło Częstochowy; członek PPS, aresztowany i wydalony z Rosji (1908); od 1914 lekarz wojskowy w armii austriackiej, ordynator szpitali garnizonowych (Kraków, Ołomuniec); dyrektor Departamentu Opieki nad Matką i Dzieckiem w Ministerstwie Zdrowia Publicznego; kierownik Katedry Pediatrii UW; współorganizator Klubu Demokratycznego w Warszawie (1939 prezes ZG Stronnictwa Demokratycznego); lekarz córek marszałka Józefa Piłsudskiego.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1935–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Od września 1939 poszukiwany niemieckim listem gończym; wrzesień–grudzień 1939 w Głównej Radzie Politycznej SZP jako przedstawiciel konspiracyjnego SD; w nocy 6/7.09.1942 lub 10.11.1942 aresztowany przez Niemców i więziony na Pawiaku, wywieziony do Majdanka, 5.04.1944 osadzony w Gross-Rosen (nr obozowy 29007), 10.02.1945 ewakuowany do obozu Flossenburg, filia Leitmeritz (nr obozowy 87937).

1.06.1945 wrócił do kraju; 1945–1949 prezes RN SD, później jej prezes honorowy; 1945–1946 poseł do KRN, 1947–1952 poseł na Sejm Ustawodawczy; 1945–1952 kierownik katedry na Wydziale Lekarskim UW; 1945–1947 prezes Naczelnej Izby Lekarskiej (wiceprezes 1948–1950); członek PAN.

Zmarł 22.11.1965 w Warszawie; pochowany na cmentarzu Powązkowskim (kw. 117-4-19/20).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Warszawa Śródmieście; Sonderfahndungsbuch Polen, Berlin [1939], s. 100; Adam Grzymała-Siedlecki, Sto jedenaście dni letargu, Kraków 1964, s. 40, 210 i in.; Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej, Warszawa 1969, cz. 3, s. 88; PSB, Kraków 1975, t. XX, s. 638–643; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 533–534; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. IV, Warszawa 2009, s. 149–151; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.14, 39, 46, 239, 345-347; informacje wnuczki Ewy Michałowicz-Wojczyńskiej z Warszawy z 2010.