logo logo

Historia

Senator Mikołaj Kuźmin [Tadeusz Rzepecki, Karol Rzepecki, "Sejm i Senat 1928–1933", Poznań 1928 s. 176].

Mikołaj Kuźmin

(Mykoła Kuźmyn)

1881-1955; rolnik we wsi Jezierna (pow. Zborów, zachodnie Podole); ukraiński działacz społeczny, członek wydziału „Proświty” i centralnych władz UNDO; kierował spółdzielnią rolniczą; 1933–1939 członek Izby Chłopskiej we Lwowie.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Nic bliższego nie wiadomo na temat jego losów ani szczegółów dotyczących emigracji do USA.

Zmarł 27.05.1955 w Cleveland (Ohio, USA); pochowany na cmentarzu Św. Piotra i Pawła w Parmie (Ohio).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC w Cleveland (Ohio, USA); Enciklopedia ukrainoznavstva, Paryż–Nowy Jork 1962, t. 4, s. 1226; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 525; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. III, Warszawa 2005, s. 293; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.59, 224; udało się ustalić adres rodziny senatora w USA, nie otrzymaliśmy odpowiedzi na naszą korespondencję.