logo logo

Historia

Mikołaj Malicki

1888–1943; ziemianin (majątek Szlachcińce, pow. tarnopolski); nauczyciel gimnazjalny; członek ukraińskich towarzystw oświatowo-kulturalnych i gospodarczych we Lwowie i Tarnopolu.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

17.12.1939 aresztowany przez NKWD; 26.04.1941 skazany na 8 lat pozbawienia wolności i wywieziony; w listopadzie 1941 poszukiwany przez Ambasadę RP w Kujbyszewie; zmarł 27.05.1943 w obozie pracy w obwodzie archangielskim.

Zobacz na mapie

Źródła

Kto był kim…, s. 531; Stanisław Kot, Listy…, s. 273; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.26, 32, 176; informacje: Ośrodka KARTA; Biblioteki Sejmowej.