logo logo

Historia

Senator Radzisław Aleksander Wodziński [Archiwum Senatu].

Radzisław Aleksander Wodziński

1884-1962; adwokat i notariusz w Łodzi; prezes Zrzeszenia Adwokatów w Łodzi; członek Rady Adwokackiej w Warszawie; sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Zmobilizowany w 1939 do dyspozycji DOK IV, do którego nie dotarł po wybuchu wojny; 1939–1945 więziony w stalagach: Elsterhorst (Saksonia), Colditz, Prenzlau oraz w oflagach: Neubrandenburg, Gross-Born; uczestnik tajnego nauczania – prezes Koła Prawników prowadzącego prawnicze kursy uniwersyteckie i kursy aplikantów zawodów prawniczych.

Po wojnie pracował w Łodzi (1945–1951 notariusz, 1946–1950 sędzia); od 1954 adwokat w Płońsku; od 1957 notariusz w Trzebnicy; 1945–1947 publikował w „Polsce Zbrojnej”.

Zmarł 27.11.1962 w Trzebnicy; pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Trzebnica (tu nazwisko: Wodzyński); Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 559; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.14, 309; teczka personalna w: Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.