logo logo

Historia

Senator Rafał Szereszowski [Parlament RP…, tabl. XXIX].

Rafał Szereszowski

(Rafael, Raphael, Szereszewski)

1869-1948; bankier, współwłaściciel Domu Bankowego D.M. Szereszowski (największa instytucja bankowa tego typu w Polsce), przemysłowiec, jeden z najzamożniejszych ludzi w Polsce; działacz żydowskich organizacji charytatywnych; w czasie I wojny światowej skarbnik Towarzystwa Niesienia Pomocy Żydowskim Ofiarom Wojny, przewodniczący Żydowskiego Komitetu Bezpieczeństwa; radny m. st. Warszawy (1916–1939).

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1922–1927.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Od 1.09.1939 członek społecznego komitetu do spraw związanych z obroną państwa przy gminie żydowskiej w Warszawie; przez Wilno wydostał się z okupowanych ziem polskich, w 1941 przybył do USA.

Pozostał na emigracji w USA, mieszkał w Nowym Jorku.

Zmarł 26.04.1948 w Ellington (Connecticut, USA); pochowany na cmentarzu Mt. Carmel Cemetery w Nowym Jorku (kw. 1-C 1-A 12 - 12).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Ellington; „American Jewish Year Book” vol. 50/1948–1949, s. 524; Wojciech Morawski, Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 r., Warszawa 1998, s. 128–129; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 552–553 (tu: błędny rok ur.); Polski słownik judaistyczny, Warszawa 2003, t. II, s. 627; Czesław Brzoza, Żydowska mozaika polityczna w Polsce 1917–1927, Kraków 2003, s. 243–244 i in.; Szymon Rudnicki, Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004, s. 419 (tu: błędny rok ur.); Księgi życia profesora Mojżesza Schorra, Warszawa 2005, s. 65 i in.; Encyclopaedia Judaica, Detroit i in. 2007, t. 19, s. 407–408; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.11, 60, 115-116;