logo logo

Historia

Senato Roman Cholewicki [własność rodziny].

Roman Cholewicki

1886–1942; w 1905 i 1906 więziony przez władze carskie za działalność niepodległościową; legionista; dyrektor Ubezpieczalni Społecznej w Sosnowcu; od 1938 przewodniczący Instytutu Robotniczego im. A. Skwarczyńskiego; propagator idei powstania Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Sosnowcu.

Działalność parlamentarna

Senator w 1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Na początku wojny, uprzedzony o możliwości aresztowania, wyjechał z rodziną z Sosnowca do Warszawy; pracownik Zarządu Miejskiego; zmarł 16.01.1942 w Warszawie.

Zobacz na mapie

Źródła

Brak aktu zgonu w warszawskich USC; „Nowy Kurier Warszawski”, nr 16, 1942, s. 3 (wzmianka w rubryce „Nagłe zgony”); Kto był kim…, s. 501–502; Posłowie i senatorowie…, t. I, s. 269–270; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.148; informacje córki Romany Migurskiej z Gliwic z lat 1996–2007.