Historia

Senator Romuald Jarmułowicz [Centralne Archiwum Wojskowe].

Romuald Jarmułowicz

1877–1944; absolwent szkoły felczerskiej w Warszawie i kursów w Petersburgu; felczer w Częstochowie; w 1917 radny, a w latach 1927–1931 burmistrz Częstochowy; aresztowany przez Niemców i skazany na śmierć, z Twierdzy Magdeburskiej wrócił w listopadzie 1918 r.; działacz socjalistyczny i społeczny; propagator spółdzielczości.

Działalność parlamentarna

Senator w 1927.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Zmarł w 1944 w Warszawie w niewyjaśnionych okolicznościach, być może zginął w czasie powstania warszawskiego.

Zobacz na mapie

Źródła

Brak aktu zgonu w warszawskich USC; PSB, t. X, Kraków 1962–1964, s. 623; Adam Krupa, Autobiografia, w: „Z pola walki” 1970, nr 3, s. 112 (tu: zginął w czasie powstania warszawskiego); Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. II, Warszawa 1987, s. 652–653 (tu: zginął w czasie powstania warszawskiego); Kto był kim…, s. 517 (tu: zginął w czasie powstania warszawskiego); Posłowie i senatorowie…, t. II, s. 298–299; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.47, 225-226; listy Bohdana Stypułkowskiego z Warszawy z lat 1996–1997.