Historia

Senator Saturnin Osiński [Parlament RP…, s. 205].

Saturnin Osiński

1879–1947; działacz samorządowy i ludowy; propagator spółdzielczości; członek POW; publicysta; ok. 1922 szef Wydziału Opieki Społecznej Magistratu m. Lublina; ok. 1930 kierownik Powiatowego Urzędu Pośrednictwa Pracy w Lublinie, naczelnik Wydziału Pracy i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Nowogródku.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1922–1927.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W lipcu 1944 kierownik lubelskiego Wydziału Opieki Społecznej Delegatury Rządu RP na Kraj; 4.08.1944 aresztowany przez NKWD w Lublinie, więziony w Charkowie; 4.01.1946 przybył do Riazania (obóz NKWD nr 178-454), 8.07.1947 odesłano go do Borowicz (obóz NKWD nr 270, prawdopodobnie podobóz łagier nr 182 Ustie), gdzie zmarł 11.09.1947.

Zobacz na mapie

Źródła

PSB, t. XXIV, Kraków 1979, s. 350–351 (brak danych na temat końcowych lat życia i śmierci); Kto był kim…, s. 537; Uwięzieni w Borowiczach. Indeks represjonowanych, t. IV, Warszawa 1997, s. 325; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.27, 32, 247, 253; informacje: ośrodka KARTA z 2007; Archiwum Państwowego w Lublinie z 2008; wdowy po współwięźniu Jerzym Polaczku, Róży Polaczek, z Krakowa z 1997; współwięźnia Stanisława Milewskiego z Wawra z 1995; Mieczysława Jędruszczaka z Warszawy z 2007.