logo logo

Historia

Senator Stanisław Gaszyński [NAC].

Stanisław Gaszyński

1875-1965; inżynier technolog; przemysłowiec; publicysta; do 1904 przedstawiciel różnych fabryk w Warszawie; od 1906 prowadził własną firmę w Moskwie; razem z bratem opracował technologię produkcji akumulatorów do łodzi podwodnych, otrzymał międzynarodowe patenty; współzałożyciel i dyrektor fabryk akumulatorów „Rex” w Petersburgu, Londynie i Paryżu; założyciel ośmiu innych fabryk, kopalni antracytu i złota na terenie Rosji oraz założyciel banku obsługującego jego przedsiębiorstwa; cały majątek (około 5 mln dolarów) został znacjonalizowany przez ZSRR; po 1918 wchodził w skład zarządów spółek, m.in. Len Polski S.A., Futro S.A., Lilpop, Rau i Loewenstein S.A.; członek Rady Nadzorczej Zakładów Żyrardowskich; organizator eksportu produktów drzewnych pod firmą Bracia Gaszyńscy i Spółka.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1922–1927; 1928–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Nie są znane losy w czasie wojny; syn Andrzej (ur. 1908), kpt. PAL, poległ w powstaniu warszawskim.

Mieszkał w Warszawie; ok. 1958 pracował w spółdzielni ORNO.

Zmarł 20.09.1965 w Pruszkowie; pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kw. 151-I-21).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Pruszków; kwestionariusz weryfikacyjny ZBoWiD z 1957; „Życie Warszawy” nr 232 z 28.09.1965, s. 7 (nekrolog); Ludwik Hass, Masoneria polska XX wieku, Warszawa 1993, s. 196; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 510; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. II, Warszawa 2000, s. 88–89; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.59, 277, 339