logo logo

Historia

Senator Stanisław Gruszczyński [Centralne Archiwum Wojskowe].

Stanisław Gruszczyński

1880–1943; burmistrz Tomaszowa Mazowieckiego, następnie Ostroga n. Horyniem, Kutna i Pruszkowa; publicysta.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Na początku wojny wyjechał do Lwowa, pracował przy wyrębie drzew, prowadził tajne nauczanie; w czasie okupacji niemieckiej Lwowa ukrywał żydowskie dziecko, w trakcie aresztowania za to przez Niemców wyskoczył z okna; zmarł w wyniku obrażeń 11.10.1943.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu w Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w Krakowie (parafia św. Elżbiety, Lwów); PSB, t. IX, Kraków 1960–1961, s. 58–59; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. II, Warszawa 1987, s. 399; Kto był kim…, s. 513; Witold Rutkiewicz, Biografia miastu przywrócona, w: „Głos Pruszkowa” nr 7–8/1996, s. 8, 11; Posłowie i senatorowie…, t. II, s. 169–170; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.28, 31, 188; informacje: wnuczki Hanny Ponikiewskiej z Warszawy z 1996; krewnych: Janiny i Wandy Sztejn z Warszawy z 1996; Jana Kraszewskiego z Warszawy z 1997; Marii Sięki z Opola z 1997; bratanka żony senatora Leszka Feliksa Glinieckiego z Enfield (Wielka Brytania) z 2006.