logo logo

Historia

Senator Stanislaw Kalinowski [Archiwum PAN, spuścizna Stanisława Kalinowskiego].

Stanisław Kalinowski

1873-1946; profesor fizyki; działacz związków nauczycielskich; publicysta; twórca i kierownik Instytutu Fizycznego Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, inicjator budowy w Świdrze pod Warszawą (1914–1915) Obserwatorium Geofizycznego (Magnetycznego), po 1920 włączył je do międzynarodowej sieci tego typu placówek; inicjator powstania Towarzystwa Kursów Naukowych (później Wolna Wszechnica Polska); wykładowca na Politechnice Warszawskiej oraz w WWP (1919–1924 rektor); 1919–1925 radny m. st. Warszawy; członek ZG PSL, od 1931 w Radzie Naczelnej SL.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1928–1930;

Senator w latach 1922–1927.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

We wrześniu 1939 spłonęło jego mieszkanie wraz z dorobkiem naukowym, zamieszkał w Świdrze i kontynuował prace badawcze w Obserwatorium Geofizycznym; do 1944 kierował Instytutem Fizycznym.

W 1945 mianowany kuratorem Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, które zamierzano odbudować.

Zmarł 27.03.1946 w Świdrze (obecnie Otwock); pochowany na cmentarzu w Otwocku;

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Józefów; Archiwum PAN, spuścizna; Józef Hurwic, Stanisław Kalinowski. W 10 rocznicę śmierci, w: „Postępy Fizyki” z. 4/1956, s. 255–264; PSB, t. XI, Kraków 1964–1965, s. 467–471; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 518; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. III, Warszawa 2005, s. 48–50; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.79-80, 115