logo logo

Historia

Portret senatora Stefana Barcikowskiego nieustalonego autorstwa, reprodukcja fotograficzna, los oryginału nieznany [Archiwum Senatu, dar rodziny].

Stefan Barcikowski

1893-1963; prezes Giełdy Zbożowo-Towarowej w Warszawie (obrót zbożem, nasionami, paszami, nawozami); wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie; ekonomista, działacz gospodarczy; członek Rady i Zarządu Stowarzyszenia Kupców Polskich; wiceprezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Kupieckich; wiceprezes Związku Giełd Zbożowo-Towarowych w Polsce; wiceprezes Rady Związku Eksporterów Zboża w Poznaniu i Polskiego Biura Eksportu Zboża w Gdańsku.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Na polecenie Stefana Starzyńskiego organizator na przełomie 1939/1940 Warszawskiej Hurtowni Aprowizacyjnej, organu pomocniczego Polskiego Zarządu Miasta Warszawy w zakresie aprowizacji mieszkańców (prezes zarządu); majątek jego prywatnej firmy handlowej został zniszczony w wyniku działań wojennych; członek RGO; w konspiracji pracownik Departamentu Przemysłu i Handlu Delegatury Rządu RP na Kraj; po upadku powstania warszawskiego i przejściu obozu pruszkowskiego mieszkał w Krakowie.

Reaktywował swoją przedwojenną firmę (handel hurtowy), w 1950 musiał ją postawić w stan likwidacji; 1945–1953 prezes (do 1963 wiceprezes) Naczelnej Rady Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług (początkowo: Naczelna Rada Zrzeszeń Kupieckich); od 1948 prezes Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług w Warszawie; prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Kupców Zbożowych i Zrzeszenia Eksporterów i Importerów (do 1949); 1945–1950 członek Naczelnej Rady Odbudowy Stolicy; od 1946 członek Rady Nadzorczej Narodowego Banku Polskiego; od 1957 członek Rady Ekonomicznej przy Prezesie Rady Ministrów; prowadził kolekturę loterii Polskiego Monopolu Loteryjnego w Podkowie Leśnej.

Zmarł 31.08.1963 w Warszawie; pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kw. 297-IV-1).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Warszawa Żoliborz; „Stolica” nr 18/1947 s. 10; „Tygodnik Przemysłowo-Handlowy” nr 17 z 15.09.1963, s. 3 (mutacja H); „Za i przeciw” nr 40/1963 s. 13; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 496; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa 1998, s. 91; t. II, s. 418; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.27, 41, 318-319; informacje żony wnuka, Małgorzaty Bielskiej z Milanówka z 2009.