Historia

Stefan Rosada

1897-1974; adwokat i notariusz w Mogilnie i Poznaniu; 1915–1918 w armii niemieckiej; od 1918 w WP, uczestnik powstania wielkopolskiego; prezes Związku Oficerów Rezerwy i Związku Powstańców Wielkopolskich.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Nocą z 1 na 2.09.1939 wyjechał z Poznania do Warszawy na posiedzenie Senatu; wstąpił do wojska, do 17.09.1939 zastępca przewodniczącego Sądu Wojskowego w Krzemieńcu, następnie ukrywał się w Łodzi i w Warszawie; od grudnia 1939 ukrywał się na terenie Litwy, od drugiej połowy 1940 w majątku Dębówek koło Wiłkomierza; 14.06.1941 aresztowany przez NKWD; do listopada 1941 więziony w obozach pracy: Pojma, Kańsk, Bolszaja Rieczka (Syberia); w lutym 1942 wstąpił do PSZ (zastępca kwatermistrza dywizji) i wkrótce wraz armią przez Iran dotarł do Palestyny; w połowie 1942 r. przeniesiony do Wielkiej Brytanii, od 1.01.1945 major; jeden z sygnatariuszy apelu z lutego 1945 byłych polskich parlamentarzystów do członków obu izb parlamentu brytyjskiego w sprawie decyzji dotyczących Polski podjętych w trakcie konferencji w Jałcie.

W 1948 przebywał jeszcze w Wielkiej Brytanii, po czym wyjechał do USA; w 1951 na Georg Washington University w Waszyngtonie ukończył studia podyplomowe (prawo porównawcze); był członkiem amerykańskiej palestry; publikował prace naukowe dotyczące m.in. dominacji komunistów w Polsce.

Zmarł 28.10.1974 w Mineola, USA; pochowany na cmentarzu w Middle Village, USA.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC New York; Archiwum brytyjskiego Ministerstwa Obrony (sekcja polska), teczka osobowa; CAW, teczka akt personalnych; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 544; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.37, 432-434; informacje Antoniego Maciejewskiego z Michałowic z 1995 i 1997; Janisława Szycha z Poznania z 1996; Richarda Rosady z Desert Hot Springs, USA z 1997; krewnych z Poznania z 2011: Danuty Rutter, Wandy Głowackiej i Wacława Jezierskiego.