logo logo

Historia

Stefan Rutkowski

posesjonat, utrzymywał się z wydzierżawiania własnej ziemi w Jeziorku (pow. Turek);
przed 1914 członek rady gminnej w Wichertowie; współorganizator i instruktor POW na terenie powiatu
tureckiego; prezes powiatowego koła PSL „Wyzwolenie” w Turku, następnie związany z BBWR; członek
Sejmiku Powiatowego i Wydziału Powiatowego w Turku; od 1936 mieszkał w Łodzi;

Działalność parlamentarna

Poseł 1928–1930; Senator 1930–1935;

Losy wojenne, okoliczności śmierci

mieszkał w Łodzi, nękany przez Niemców rewizjami; zmarł 29.01.1945 w Łodzi; pochowany na miejscowym cmentarzu przy ul. Rzgowskiej (kw. 4, linia 10, grób 49);

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Łódź Centrum; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 545; Zygmunt Kaczmarek,
Parlamentarzyści Ziemi Konińskiej w latach 1919–1930, w: „Rocznik Koniński – Rocznik Wielkopolski Wschodniej”, nr 12/1998,
s. 126 i in.; Andrzej Piasecki, W Polsce odrodzonej 1918–1939, w: Dzieje Turku, Poznań 2002, s. 196, 200–201; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s. 62; informacje
z USC Przykona z lat 1994–2011 oraz wnuczki Stefanii Krzyżanowskiej z Gdańska z 2011 (wg rodziny nie był rolnikiem
ani rzemieślnikiem).