logo logo

Historia

Senator Sylwester Dybczyński [własność rodziny].

Sylwester Dybczyński

1878-1946; nauczyciel, pedagog; urzędnik kuratorium w Poznaniu; 1911–1919 nauczyciel Miejskiej Szkoły Handlowej w Pile; 1919 nauczyciel i pierwszy dyrektor Miejskiej Szkoły Handlowej w Poznaniu; współpracował z Naczelną Radą Ludową w Poznaniu; pracownik Referatu Szkolnictwa Zawodowego oraz członek komisji weryfikacyjnej Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, 1921–1934 pracownik Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu, m.in. wizytator i naczelnik Wydziału Szkół Zawodowych; 1925 współinicjator założenia Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu, od 1926 jej wykładowca.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W 1940 wyjechał z Poznania w obawie przed aresztowaniem; mieszkał w Częstochowie, kierownik Biura Związku Producentów Opakowań w Częstochowie, od 1944 urzędnik w Société Textile La Czenstochovienne S.A.; 1940–1945 kurator konspiracyjnego Okręgu Szkolnego Ziem Zachodnich, kierował m.in. studium pedagogicznym w Częstochowie.
 
Wrócił do Poznania; naczelnik Wydziału Szkolnictwa Zawodowego Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego; wykładowca w Akademii Handlowej w Poznaniu.

Zmarł 30.10.1946 w Poznaniu; pochowany na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu (kw. I Lb1-2-8).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Poznań; Wielkopolski słownik biograficzny, Poznań 1981, s. 164–165; Polentumsträger. Dzieje nauczycieli na ziemi częstochowskiej 1939–1945, Katowice 1988, s. 46, 94–95; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 507; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa 1998, s. 444–445; Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. 3, Częstochowa 2006, s. 507; Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy, pod red. Zenobii Knakiewicz, Poznań 2006, s. 41–42; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.87-88;  Kuratorium Oświaty, Poznań, teczka akt osobowych; informacje bratanka Rajmunda Dybczyńskiego z Poznania z 2011.