logo logo

Historia

Senator Tadeusz Kaniowski [Archiwum Senatu, dar rodziny].

Tadeusz Kaniowski

1881–1941; nauczyciel w Stryju i Jarosławiu, dyrektor gimnazjum w Drohobyczu; propagator rozwoju oświaty; uczestnik obrony Lwowa; członek Towarzystwa Szkół Ludowych; członek lokalnych władz, m.in. Polskiego Białego Krzyża, Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1922–1927.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

2.10.1939 aresztowany przez NKWD w Drohobyczu i tam więziony; 7.05.1941 skazany na 8 lat pozbawienia wolności; w czerwcu 1941 zesłany do obozu Karłag Dolinka k. Karagandy (Akmolinska obłast, Kazachstan), gdzie zmarł w 1943.

Zobacz na mapie

Źródła

PSB, t. XI, Kraków 1964–1965, s. 608–609; Bogdan Kroll, Polacy więzieni w ZSRR (do kwietnia 1943 r.), „Historia i Życie”. Dodatek „Życia Warszawy” nr 8 z 27.04.1990, s. 2; Kto był kim…, s. 518–519; Posłowie i senatorowie…, t. III, s. 60–61; Sławomir Kalbarczyk, Z badań nad losami…, s. 170; lista U-3 poz. 66 ze zbiorów Archiwum MSWiA; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.26, 32, 47, 191-192; informacje: Ośrodka KARTA; córki Danuty Celińskiej z Warszawy z 1995 (tu: aresztowany we wrześniu 1939).