Historia

Tadeusz Młodkowski

1887-1960; nauczyciel, dyrektor Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Wilnie, wizytator i naczelnik Wydziału Szkół Powszechnych Kuratorium Okręgu Szkolnego w Wilnie; popularyzator skautingu  i harcerstwa; od maja 1914 w Naczelnej Komendzie Skautowej w Warszawie; legionista, internowany w Beniaminowie; do 1923 w WP; 1927–1934 radny m. Wilna.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1935–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W październiku 1939 zwolniony z pracy w kuratorium przez administrację litewską; początkowo utrzymywał się z wyprzedaży swojego mienia; od 1940 prowadził gospodarstwo rolne w okolicach Wilna; od 1941 robotnik oraz pomocnik księgowego w firmie stolarskiej „Mebel” w Wilnie; brał udział w tajnym nauczaniu.

Mieszkał w podwileńskiej miejscowości Kolonia Wileńska (obec. część Wilna); w 1946 opuścił Wileńszczyznę i osiadł w Mrągowie; 1946–1947 dyrektor tamtejszego Gimnazjum Państwowego, do 1952 nauczyciel Liceum Pedagogicznego; 1952–1957 kierownik Powiatowego Archiwum Państwowego; od 1957 bibliotekarz w szkole podstawowej; 1954–1960 radny Powiatowej Rady Narodowej w Mrągowie.

Zmarł 21.02.1960 w Mrągowie; pochowany na miejscowym cmentarzu komunalnym przy ul. Brzozowej 6.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Mrągowo; teczka personalna, Archiwum Państwowe w Olsztynie; „Słowo na Warmii i Mazurach” nr 10/1960, s. 2; PSB, Kraków 1976, t. XXI, s. 411–412; Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. I, Warszawa, Łódź 1988, s. 147–148 (tu błędna informacja o miejscu zgonu i lokalizacji grobu); Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 535; Wiktor Krzysztof Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. III, Warszawa 2006, s. 165–167; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. IV, Warszawa 2009, s. 185–187; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.41, 285;