logo logo

Historia

Senator Tomasz Wasilewski. [Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej]

Tomasz Wasilewski

1877–1939; nauczyciel, kierownik szkół powszechnych w Łodzi; działacz związkowy; od 1919 radny m. Łodzi; prezes Rady Nadzorczej Robotniczego Banku Spółdzielczego.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Aresztowany przez gestapo 9.11.1939 w Łodzi, więziony w obozie w Radogoszczu; rozstrzelany 12.11.1939 prawdopodobnie w lasach na przedmieściach Łodzi, być może w Lesie Łagiewnickim.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu sporządzono w 1949 w USC Łódź Śródmieście; Henryk Rudnicki, Jak zginęło 40 nauczycieli łódzkich, w: „Głos Robotniczy” nr 273, z 16.11.1962, s. 3 (tu: fragment dziennika członka plutonu egzekucyjnego); Wincenty Tomaszewicz, Ze wspomnień lekarza, Warszawa 1965, s. 496; Stanisław Rapalski, Byłem w piekle. Wspomnienia z Radogoszcza, Łódź 1969, s. 34–36; Sergiusz Jaśkiewicz, Mieczysław Woźniakowski, Iskry w podziemiu, Łódź 1971, s. 65; Kto był kim…, s. 557; Nasz Leksykon, Tomasz Wasilewski, w: „Głos Nauczycielski” nr 14, z 3.04.1996, s. 15; materiały biograficzne w zbiorach Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Wydział Zbiorów Specjalnych); Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.16, 32, 62; informacje: IPN z 2007; córki Sławy Wołkowicz-Pawłowicz z Warszawy i syna Przemysława Wasilewskiego z Bielska-Białej z 1997; Aleksandra Pytka z Łodzi z 1992.