logo logo

Historia

Senator Wacław Januszewski [Archiwum Senatu, dar rodziny].

Wacław Januszewski

1880-1953; inżynier chemik; podpułkownik WP; wiceminister spraw wewnętrznych (1918); publicysta; za działalność w PPS aresztowany i zesłany (1909) w głąb Rosji; inżynier w Sosnowcu i Będzinie; 1916–1918 inspektor powiatowy Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Piotrkowie Trybunalskim; członek POW; 1916–1917 członek Centralnego Komitetu Narodowego; w 1917 członek Tymczasowej Rady Stanu; od 1917 działał w PSL „Wyzwolenie”, m.in. członek ZG i Głównej Komisji Rewizyjnej; 1921–1922 szef działu przemysłu wojennego w Ministerstwie Spraw Wojskowych; współtwórca i członek zarządu Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej; prezes Instytutu Aerodynamicznego; członek Rady Nadzorczej Fabryki Przędzy i Tkanin Sztucznych w Chodakowie.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1922–1927; 1928–1930; 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Członek konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego „Roch”; od 1942 członek Związku Pracy Ludowej „Orka” i zastępca dyrektora Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu RP na Kraj; w 1944 współredagował i wydawał pismo „Żywią i Bronią”; od 1944 prezes konspiracyjnej Najwyższej Izby Kontroli.

Od 1945 w PSL, m.in. członek Głównego Sądu Partyjnego, od 1949 w ZSL.

Zmarł 9.11.1953 w Warszawie; pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kw. 93-5-5).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Warszawa Śródmieście; Lekarz, polityk, literat. Z wizytą u dr. Alfreda Fiderkiewicza, w: „Życie Warszawy” nr 100 z 27.04.1960, s. 3; Marszałek Polski Michał Żymierski, Warszawa 1983, s. 88; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, Warszawa 1989, s. 158; Wincenty Witos, Moje wspomnienia, Warszawa 1990, s. 604; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 516; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. II, Warszawa 2000, s. 296–297; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.207-208; informacje z 2009: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie oraz Archiwum Państwowego w Grodzisku Mazowieckim; informacje z 1996 krewnej Barbary Skibińskiej z Warszawy.