logo logo

Historia

Senator Wacław Szuyski [NAC].

Wacław Szuyski

1881-1951; ziemianin (majątek Kraszewo, pow. Ciechanów); przemysłowiec (kopalnia ropy naftowej), prezes Rady Nadzorczej spółki Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe S.A. (1935–1939); działacz Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego; członek Komisji Kontroli Krajowego Towarzystwa Naftowego w Galicji; 1913–1914 członek Wydziału Galicyjskiego Towarzystwa Naftowego we Lwowie; 1934–1936 sekwestrator sądowy w spółce „Towarzystwo Zakładów Żyrardowskich”.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

We wrześniu 1939 przebywał w Warszawie; jesienią 1939 pozbawiony majątku Kraszewo i wysiedlony przez Niemców ze swojego mieszkania w Alejach Ujazdowskich, zamieszkał przy ul. Filtrowej; utrzymywał się z prowadzonego przez żonę Aleksandrę komisu; latem 1944 przebywał na letnisku w Podkowie Leśnej, tam go zastało powstanie warszawskie; w czasie powstania jego warszawskie mieszkanie uległo zniszczeniu.
Do końca życia mieszkał z żoną w Podkowie Leśnej, utrzymywali się z pracy żony (była organistką w miejscowym kościele parafialnym).
Zmarł 17.11.1951 w Podkowie Leśnej; pochowany na miejscowym cmentarzu.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Warszawa Śródmieście (sporządzony: 1992); Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 553; Ziemianie polscy XX wieku, Warszawa 2007, t. 8, s. 157–160; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.168-169; informacje z 2010 wnuka Piotra Szuyskiego z Kłodzka.