logo logo

Historia

Senator Wanda Jadwiga Norwid-Neugebauerowa [NAC].

Wanda Jadwiga Norwid - Neugebauerowa

z domu Leśkiewicz, primo voto Bilewska

1879-1957; przewodnicząca stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”, wiceprzewodnicząca Rady Narodowej Polek; członkini Rady Naczelnej OZN; publicystka; działała w Towarzystwie Szkół Ludowych, od 1913 prowadziła działalność pomocniczą na rzecz Drużyn Strzeleckich, a od 1914 Legionów (intendentura, służba sanitarna, wywiad); przewodnicząca koła Ligi Kobiet w Krakowie; przewodnicząca komitetu wojewódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet; żona ministra gen. Mieczysława Norwid-Neugebauera.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1937–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Losy wojenne nieznane, na początku 1945 mieszkała w Wielkiej Brytanii; sygnatariuszka apelu z lutego 1945 byłych polskich parlamentarzystów do członków obu izb parlamentu brytyjskiego w sprawie decyzji dotyczących Polski podjętych w trakcie konferencji w Jałcie.

Razem z mężem w 1949 wypłynęła transatlantykiem z brytyjskiego portu Southampton; dotarła do portu Halifax i zamieszkała w Kanadzie.

Zmarła 29.11.1957 w Whitby (Kanada); została pochowana w Toronto na cmentarzu Pine Hills.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Ontario (Kanada); akt małżeństwa z Władysławem Bilewskim, AP Kraków, NMP Kraków, 1899 (stąd data urodzenia, w okresie późniejszym podawała bardzo rozbieżne daty); Czy wiesz kto to jest. Uzupełnienia i sprostowania, Warszawa 1938, s. 213–214 (tu: błędny rok ur.); PSB, t. XXIII Kraków 1978, s. 206 (w biogramie męża); Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 535 (tu: błędny rok ur.); Irena Ciećkowska, Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”, w: „Wojskowy Przegląd Historyczny” nr 4/1996, s. 101; Wiktor Krzysztof Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. III, Warszawa 2006, s. 224 (w biogramie męża); Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. IV, Warszawa 2009, s. 237–238 (tu: błędny rok ur.); Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.53, 59, 256-257, 390