logo logo

Historia

Witold Jeszke

1891-1970; prawnik (doktorat), adwokat, notariusz; dziekan Rady Adwokackiej; prezes ZG Koła Adwokatów RP; prezes Rady Notarialnej; publicysta; uczestnik powstania wielkopolskiego; 1919–1921 urzędnik w Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej; prowadził jedną z największych w Poznaniu kancelarii adwokacko-notarialnych.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1930–1935;
Senator w latach 1935–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Od września 1939 przebywał w Rumunii; od września 1940 na Cyprze; od maja 1941 w Palestynie i Egipcie; wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich; 1944–1945 odbył kampanię włoską w szeregach II Korpusu.

Od 1947 mieszkał w Londynie; zarządca polskiego hotelu „Princes Conot Hotel”; do 1959 wiceprezes emigracyjnej Komisji do Badania Zbrodni Niemieckich; do Polski wrócił w 1961, zamieszkał u córki w Warszawie.

Zmarł 4.11.1970 w Poznaniu; pochowany na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu (pole 9, kw. 5, rząd 1, nr 23).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Poznań; Archiwum brytyjskiego Ministerstwa Obrony (sekcja polska), teczka osobowa; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 517–518; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. II, Warszawa 2000, s. 324–325; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.146, 155, 405-406; informacje Piotra Jeszke z Wrocławia z 1994 i zięcia Zygmunta Świechowskiego z Warszawy z 2009 i 2011.