logo logo

Historia

Senator Władysław Kamiński [własność rodziny].

Władysław Kamiński

1897–1944; prawnik; podpułkownik Wojska Polskiego; legionista, członek POW, w 1917 więziony w Szczypiornie; sekretarz marszałka Sejmu Litwy Środkowej; wiceprezes Zarządu Głównego Centralnego Związku Osadników, wiceprezes Związku Młodzieży Wiejskiej w Wilnie, wiceprzewodniczący Izby Rolniczej w Wilnie; publicysta.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1928–1938.
Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W 1939 uczestnik kampanii wrześniowej; zastępca komendanta Okręgu Wilno Związku Walki Zbrojnej; aresztowany przez NKWD w nocy z 10 na 11.04.1941 w Wilnie; więziony w Wilnie i Moskwie, torturowany; 29.07.1941 skazany na karę śmierci; 13.08.1941 zwolniony; odrzucił zaproponowane przez ambasadora RP Stanisława Kota stanowisko kierownika delegatury ambasady RP w Taszkiencie; wstąpił do Armii Polskiej; dowódca batalionu 5. Kresowej Dywizji Piechoty II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych; 17.05.1944 poległ w bitwie pod Monte Cassino, prowadząc atak na wzgórze San Angelo; pochowany na cmentarzu wojennym na Monte Cassino (kwatera E 8 M 2).

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu w Księdze zgonów II Korpusu, tom III, s. 31/1355, Londyn; PSB, t. XV, Kraków 1964–1965, s. 579–580; E. Królikowski, Wspomnienia osobiste, [w:] Sitwa Wileńskiej Brygady Żubrów, zeszyt II, Rzym 1944 s. 186–187; Wykaz poległych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, Londyn 1952, s. 197; Stanisław Kot, Listy z Rosji do gen. Sikorskiego, Londyn 1955, s. 96, 131 i in.; Bronisław Krzyżanowski, Wileński matecznik 1939–1944. Z dziejów „Wachlarza” i Armii Krajowej, Warszawa 1988, s. 32; Melchior Wańkowicz, Monte Cassino, Warszawa 1990, s. 220–225 i in.; Kto był kim…, s. 518; Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (Białoruś zachodnia i Litwa wschodnia) w latach 1939–1941, pod red. Małgorzaty Giżejewskiej i Tomasza Strzembosza, Warszawa 1995, s. 349; Jarosław Wołkonowski, Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w latach 1939–1945 pod red. Grzegorza Łukomskiego, Warszawa 1996 s. 66; Longin Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939–1945, Warszawa 2001, s. 176–178, 620–621 i in.; Posłowie i senatorowie…, t. III, s. 58–59; Marek Gałęzowski, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939–1947, Warszawa 2005, s. 295–302; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.9, 16, 31, 108, 204-206; informacja córki Aliny Kłosowskiej z Gdańska z 1996 r.