logo logo

Historia

Senator Zygmunt Beczkowicz [NAC].

Zygmunt Beczkowicz

1887-1985; prawnik; wojewoda nowogródzki, wileński oraz wicewojewoda warszawski; minister pełnomocny i poseł RP w Rydze; 1911–1915 aplikacja sądowa w Siedlcach; od 1915 działacz polskich organizacji społecznych w Rosji; 1918–1920 urzędnik w Ministerstwie Sprawiedliwości; 1920–1926 zastępca komisarza rządu m. st. Warszawy; zainicjował powstanie Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich „Delfin” w Gdyni; 1937–1939 prezes ZG Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK).

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1935–1938; 1938–1939 (dwukrotnie powołany przez prezydenta RP).

Losy wojenne, okoliczności śmierci

10.09.1939 w składzie prezydium Stołecznego Komitetu Samopomocy Społecznej w Warszawie, do 1941 przewodniczący Sekcji Organów Lokalnych tego Komitetu; pracownik „Społem” w Warszawie, Nowym Targu i Łodzi; członek prezydium warszawskiego oddziału RGO, współpracował z Delegaturą Rządu RP na Kraj; w czasie powstania warszawskiego w jego mieszkaniu na Mokotowie zorganizowano mały szpital powstańczy.

Organizator i pierwszy prezes (do 1947) powojennego PTK; od 1950 działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK); współzałożyciel i naczelny dyrektor (1946–1948) Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich „Dalmor” w Gdyni; w 1949 przedstawiciel „Dalmoru” w Warszawie; 1950– 1951 pracownik Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego w Warszawie; od 1951 lektor języka rosyjskiego na Politechnice Warszawskiej; w 1960 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Gdyni.

Zmarł 2.05.1985 w Gdyni; pochowany na miejscowym cmentarzu Witomińskim (kw. 50, R II, p 1 a).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Gdynia; teczka personalna, w: „Dalmor” SA, Gdynia; Zygmunt Beczkowicz, Samopomoc społeczeństwa Warszawy we wrześniu 1939, w: „Więź” nr 9/1968, s. 102–111; Stanisław Lorentz, Album wileńskie, Warszawa 1986, s. 55 i in.; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 90; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa 1998, s. 111–112; Encyklopedia Gdyni, Gdynia 2006, s. 57; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.466-468; informacje ZG PTTK z 2009.