Historia

Senator Zygmunt Głowacki. [Centralne Archiwum Wojskowe]

Zygmunt Głowacki

1877–1939; adwokat; wicestarosta krajowy w Poznaniu; do 1934 radny m. Poznania; uczestnik powstania wielkopolskiego; do 1921 dyrektor Departamentu Więziennictwa w Ministerstwie Sprawiedliwości; w latach 1922–1928 syndyk, a następnie dyrektor Giełdy Zbożowo-Towarowej w Poznaniu; współtwórca Fabryki Opon Samochodowych Stomil SA i prezes jej Rady Nadzorczej.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1935–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Wkrótce po wybuchu wojny wyjechał z Poznania do Warszawy; przetrwał oblężenie miasta; zmarł w Warszawie w niewyjaśnionych okolicznościach w grudniu 1939.

Zobacz na mapie

Źródła

Bak aktu zgonu w warszawskich USC; PSB, Kraków 1959–1960, t. VIII, s. 130; Kto był kim…, s. 511; Posłowie i senatorowie…, t. II, s. 117–118; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.33, 47, 63