logo logo

Historia

Portret Zygmunta Jundziłła, rys. Marian Szyszko-Bohusz. ["Alma Mater Vilnensis", t. 5, Londyn 1958, s. 5].

Zygmunt Jundziłł

1880-1953; adwokat; dziekan Rady Adwokackiej w Wilnie; członek Naczelnej Rady Adwokackiej; publicysta; 1915–1918 członek Komitetu Polskiego w Wilnie; od 1921 prowadził kancelarię adwokacką w Wilnie; 1922–1930 wykładał na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (USB); 1928–1933 członek Rady Miejskiej Wilna; od 1936 członek Komisji Kodyfikacyjnej.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Od jesieni 1939 do lata 1940 (wkroczenia wojsk radzieckich na Litwę) w Komitecie Polskim w Wilnie (nieoficjalna reprezentacja Polaków wobec władz litewskich); 1940–1944 przebywał na terenie Generalnego Gubernatorstwa; w 1944 dotarł do Włoch.

1945–1947 mieszkał we Francji (Paryż, Montpellier); w 1947 osiadł w Londynie; od 1948 członek prezydium Rady Społeczności Akademickiej USB; członek prezydium Rady Naczelnej Związku Ziem Północno-Wschodnich; publikował.

Zmarł 8.07.1953 w Londynie; pochowany na cmentarzu Ealing Borough (South Ealing Road) w Londynie (kw. 2 L BB).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Londyn (Ealing); Alma Mater Vilnensis, t. 3, Londyn 1953, s. 386 (wspomnienie); Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, pod red. Tymona Terleckiego, Londyn 1965, t. II, s. 588; „Zeszyty Historyczne” (Paryż) z. 19/1971, s. 76–79; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 518; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa 2000, 337; Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii pod red. Kazimierza Dopierały, t. 2, Toruń 2003, s. 341; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.38, 59, 196