logo logo

Historia

Senator Zygmunt Leszczyński [NAC].

Zygmunt Leszczyński

1866–1942; ziemianin (majątek Kaliszany, pow. Opatów); inżynier agronom; działacz społeczny; w latach 1912–1914 członek rosyjskiej Rady Państwa (członek Koła Polskiego), w 1918 członek Rady Stanu; radca Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego; członek Rady Związku Ziemian w Warszawie.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1930–1938 (do 1935 wicemarszałek).

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Zmarł 11.11.1942 w Kaliszanach. Pochowany na cmentarzu w Gierszycach.
Syn Michał zamordowany w 1945 przez żołnierzy sowieckich.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu w USC Wojciechowice; PSB, t. XVII, Kraków 1972, s. 154–155; Kto był kim…, s. 526–527; Krzysztof Jasiewicz, Lista strat ziemiaństwa…, s. 574; Posłowie i senatorowie…, t. III, s. 331–332; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.40, 160-161; informacje z 1997: Muzeum Okręgowego w Sandomierzu; Jerzego Targowskiego z Sandomierza; Ireny Cichowskiej z Radomia; Zofii Orsetti z Radomia.