logo logo

Historia

Senator Zygmunt Przybylski [NAC].

Zygmunt Przybylski

1876–1942; prawnik, sędzia apelacyjny; działacz gospodarczy; sędzia w Sądzie Powiatowym w Mszanie Dolnej, następnie w Sądzie Najwyższym w Wiedniu; wykładowca Akademii Terezjańskiej w Wiedniu; w 1921 wicedyrektor Departamentu Ziem Zachodnich w Ministerstwie Sprawiedliwości; przedstawiciel RP w Komisji Mieszanej Trybunału Rozjemczego dla Górnego Śląska; w latach 1924–1932 zastępca dyrektora generalnego Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo-Hutniczych w Katowicach; do 1939 radca prawny Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego w Katowicach.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Zmarł 21.01.1942 w Krakowie.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu w USC Kraków Śródmieście (tu: 21.01.1942); PSB, t. XXVIII, Kraków 1984–1986, s. 111; Kto był kim…, s. 541; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.89, 150; Biblioteka Jagiellońska: zbiór nekrologów, klepsydra (tu data zgonu: 21.02.1942).