logo logo

Historia

Senator Zygmunt Wasilewski [NAC].
Senator Zygmunt Wasilewski [NAC].

Zygmunt Wasilewski

1865-1948; prawnik; badacz literatury, literat, dziennikarz; działacz i ideolog Narodowej Demokracji, redaktor jej organów prasowych; 1892–1894 bibliotekarz Muzeum Polskiego w Rapperswilu (Szwajcaria).

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Całą okupację spędził w Warszawie, mieszkał przy ul. Mokotowskiej 11; nie opuścił okupowanych ziem polskich mimo możliwości wyjazdu do Jugosławii; stracił pasierba, Stefana Godlewskiego, zamordowanego przez Niemców w Auschwitz w 1942; wiosną 1943 w jego mieszkaniu Ferdynand Goetel przedstawił m.in. gen. Stefanowi Grotowi-Roweckiemu (obecnemu incognito) relację z wyjazdu na odkryte przez Niemców groby katyńskie; w czasie powstania warszawskiego zaczął ślepnąć, jego mieszkanie zostało spalone; opuścił miasto wraz z ludnością cywilną; był pod opieką Czerwonego Krzyża i po długim transporcie umieszczono go w Szpitalu św. Łazarza w Krakowie.

Mieszkał w Krakowie, był schorowany, prawie nie widział; od maja 1946 mieszkał w Wiśle w domu przyjaciela.

Zmarł 25.10.1948 w Wiśle; pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym, przy kościele (kw. L-119-A); grób symboliczny – cmentarz Powązkowski (kw. 37-2-12).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Wisła; Zygmunt Wasilewski, Pokolenia w służbie narodu, Londyn 1962, s. 7–41; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 557; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.127-128