Edukacja

Powrót

Patroni Roku

Patroni Roku 2020

Dla kogo: Kategoria:
2019-11-28

Rok Świętego Jana Pawła II

Ustanowienie roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II w 100-lecie jego urodzin jest wyrazem wdzięczności za dar pontyfikatu papieża Polaka. Jak podkreślono w uchwale, Karol Wojtyła, metropolita krakowski, kardynał, papież, św. Jan Paweł II, zajmuje szczególne miejsce w naszej historii. Jego wybór na Stolicę Piotrową w październiku 1978 r. i pierwsza pielgrzymka do ojczyzny w czerwcu 1979 r. stanowiły przełom w dziejach naszego narodu na drodze ku wolności. Papież wyzwolił energię, dzięki której w sierpniu 1980 r. powstała „Solidarność”, a jego kolejne pielgrzymki w 1983 i 1987 r. doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości.

13 października 2020 r. w Senacie RP została otwarta wystawa pt. "Jan Paweł II - obrońca praw narodów". Ekspozycja została przygotowana z inicjatywy senatora Kazimierza Ujazdowskiego przez Centrum Myśli im. Jana Pawła II. Na 14 planszach wystawowych ukazano uniwersalny wymiar oddziaływania myśli Ojca Świętego, jego konsekwencję w promocji praw narodów do zachowania własnej tożsamości.
Wystawa - kliknij TUTAJ

Rok Bitwy Warszawskiej

Bitwa warszawska piechota pol2Senat przypomina też bitwę warszawską, którą Polska, odrodzona w 1918 r., stoczyła z bolszewikami na przedpolach stolicy w sierpniu 1920 r. Jak napisano w uchwale, Rosja natarła na nasz kraj, by „po trupie pańskiej Polski narzucić Europie ideologię i praktykę komunizmu”. Podkreślono, że Polacy stanęli do boju zjednoczeni, świadcząc o przywiązaniu do swojego państwa i pragnieniu obrony cywilizacji europejskiej opartej na dorobku chrześcijaństwa i samostanowieniu demokratycznych narodów. Bitwa warszawska przeszła do historii jako „cud nad Wisłą” i „18. przełomowa bitwa w historii świata”.
W związku z przypadającą w 2020 r. setną rocznicą Bitwy Warszawskiej Kancelaria Senatu wydała folder pt. "Senatorowie II RP i ich udział w wojnie polsko-bolszewickiej".
Folder - kliknij TUTAJ

Rok Jana Kowalewskiego

Jan Kowalewski

Senat oddaje także hołd Janowi Kowalewskiemu, podpułkownikowi Wojska Polskiego, matematykowi, lingwiście i kryptologowi, który złamał sowieckie szyfry w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Uczestniczył w trzecim powstaniu śląskim. Był także współtwórcą struktur kryptograficznych Wojska Polskiego i Wydziału II Biura Szyfrów. Ustanowienie roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego będzie uhonorowaniem jego zasług, a tym samym osiągnięć polskiej nauki i myśli technicznej.

31 października 2020 r. przypadła 55. rocznica śmierci  Jana Kowalewskiego. W przeddzień tej rocznicy na cmentarzu w Londynie, gdzie został pochowany ten wielki polski kryptograf, został złożony wieniec . W imieniu Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego wieniec na grobie J.Kowalewskiego złożył Ambasador RP w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dr hab. Arkady Rzegocki.

img 9894img 9918 1

fot. Agata Sumińska

 Rok Ojca Józefa Marii Bocheńskiego

W 25. rocznicę śmierci Senat przypomina ojca Józefa Marię Bocheńskiego, dominikanina, logika, filozofa, sowietologa, rektora Uniwersytetu we Fryburgu, który wśród polskich uczonych zajmuje miejsce wyjątkowe. Ustanawiając jego rok, Izba pragnie oddać hołd temu wybitnemu naukowcowi, kapłanowi i patriocie, uczestnikowi wojen 1920 i 1939 r., kapelanowi II Korpusu Polskiego, uczestnikowi bitwy o Monte Cassino. W uchwale podkreślono, że ojciec Józef Maria Bocheński całe życie bronił prawd wiary, praw logiki, wspierał Polaków walczących o wolność.

Kancelaria Senatu w celu uczczenia życia i działalności naukowej tej wielkiej postaci przygotowała scenografię z treścią uchwały oraz portretem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego, która została wystawiona w w gmachu Senatu podczas 4. posiedzenia Senatu RP w dniach 5-6 lutego 2020 r.

Rok Fizyki

Senat w uchwale ustanawiającej rok 2020 Rokiem Fizyki w 100–lecie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego pragnie podkreślić zasługi polskich fizyków dla światowej nauki, a także przypomnieć niezwykły rozwój fizyki polskiej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Zdaniem Izby obchody Roku Fizyki przyczynią się do jeszcze większego uznania dla roli nauki, w szczególności fizyki oraz jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne.

28 października 2020 r. w Senacie RP została otwarta wystawa pt. "Polscy Fizycy dla Nauki Światowej". Ekspozycja została przygotowana z inicjatywy przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, senatora Kazimierza Wiatra przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Wystawa składająca się z dwóch części prezentuje powstanie i rozwój Polskiego Towarzystwa Fizycznego od 1920 r., wspomina wielkich polskich fizyków okresu dwudziestolecia międzywojennego. Druga część ukazuje osiągnięcia polskich fizyków w badaniach w takich dziedzinach, jak: optyka, fizyka jądrowa, fizyka teoretyczna, spektroskopia optyczna, fizyka materii skondensowanej. Przedstawia także współczesne wielkie projekty i eksperymenty badawcze: Detektor Atlas Cern, Detektor Super-Kamiokande, Detektor CMS, CERN, Detektor Virgo, w których swój znaczący wkład mają polscy fizycy.

Wystawa - kliknij TUTAJ

Powrót