Edukacja

35 lat odrodzonego Senatu

Z okazji 35-lecia odrodzenia Senatu przedstawiamy w skrócie jego historię i dokonania, począwszy od genezy przywrócenia Izby w 1989 r. po obecną, XI kadencję. Głównym celem ekspozycji jest popularyzacja odrodzonej w 1989 r. Izby Wyższej polskiego parlamentu. Wystawa przybliża jej historię, zmieniające się z czasem uprawnienia, funkcje, wybory do Senatu, sylwetki senatorów. Ekspozycja w interesujący i popularny sposób ukazuje najnowszą historię Senatu RP wszystkim widzom – w szczególności osobom, które nie zawsze dysponują pogłębioną wiedzą na temat polskiego parlamentu.

Wystawa w formacie PDF